Tiết kiệm trên 7 tỷ đồng nhờ ứng dụng CNTT

Tiết kiệm trên 7 tỷ đồng nhờ ứng dụng CNTT

Năm 2016, bằng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước ở Cà Mau đã tiết kiệm cho ngân sách hơn 7 tỷ đồng.

Sáng ngày 1/3/2017, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo CNTT các huyện, thành phố Cà Mau nhằm đánh giá tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Theo tin từ Sở TT&TT Cà Mau cho biết, đến nay có 431 đơn vị, với 7.075 người sử dụng; trên 1 triệu văn bản đến, đi trên giao dịch điện tử của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 7 tỷ đồng. Tỉnh đã triển khai 594 chữ ký số cho cấp tỉnh và cấp huyện (148 tổ chức và 446 cá nhân). Có 5.058 văn bảnđược ký số (cấp tỉnh 3.134, cấp huyện 1.924). 100%  các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã được trang bị phần mềm Một cửa điện tử (ISO điện tử). Cổng và 55 Trang Thông tin điện tử đăng tải 10.024 tin, bài và hình ảnh; tăng 1.746 tin, bài so với năm 2015.

Tại cuộc họp, đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng CNTT đã đề ra trong năm 2017 của ngành, địa phương và đơn vị mình. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau đã được duyệt. Tiếp tục triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo danh mục đã đăng ký với Chính phủ thực hiện trong năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp. Triển khai Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *